понеділок, 17 січня 2011 р.

Дії Асоціації міст України щодо захисту інтересів місцевого самоврядування в бюджетному процесі 2011 року

Захист і лобіювання фінансових інтересів місцевого самоврядування, а також участь в бюджетному процесі визначені серед пріоритетів діяльності Асоціації міст України. В 2010 році нам вдалося суттєво збільшити частку ресурсів, яка направляється на виконання власних повноважень. При прийнятті нової редакції Бюджетного кодексу України АМУ пролобіювала розширення джерел формування доходів, які не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за рахунок передачі до місцевих бюджетів:
- 100% плати за землю;
- збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності;
- фіксованого податку на доходи від підприємницької діяльності;
- надходжень від адміністративних штрафів.
За пропозицією АМУ в Бюджетному кодексі передбачено зарахування єдиного податку до бюджету розвитку, що забезпечує збільшення інвестиційної складової місцевих бюджетів.
При прийнятті Податкового кодексу України Асоціації вдалося відстояти запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та віднесення до місцевих податків та зборів єдиного податку.
На жаль, з року в рік в проекті Держбюджету закладається недофінансування органів місцевого самоврядування на виконання ними делегованих повноважень. Якщо у 2010 році дефіцит ресурсів на делеговані повноваження складав 10%, то в Держбюджеті 2011 року він, на жаль, сягає вже 20%.
Хронологія подій
24 листопада 2010 р.

Асоціація міст України звернулася до Міністерства фінансів України з листом про проведення консультацій щодо показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин в проекті Державного бюджету на 2011 рік, відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування». Запрошення на консультації та офіційної відповіді на лист АМУ Міністерство фінансів не надало.
2 грудня 2010 р.
На Конференції делегатів уповноважених представників органів місцевого самоврядування – членів АМУ прийнято Звернення до Верховної Ради та Уряду України щодо стану місцевих фінансів та врахування прав і законних інтересів місцевого самоврядування в Законі України «Про Державний бюджет України на 2011 рік».
Перший Віце-прем’єр-міністр А.П. Клюєв дав доручення від 9 грудня 2010 р. розглянути і проінформувати Уряд та Асоціацію про порушені у Зверненні питання відповідно до компетенції:
- Міністерству фінансів України
- Міністерству регіонального розвитку та будівництва України
- Міністерству з питань житлово-комунального господарства України,
- Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.
Офіційної відповіді на Звернення АМУ від центральних органів державної влади не надійшло.
8 грудня 2010 р.
Уряд затвердив проект Державного бюджету на 2011 рік і передав його на розгляд Верховної Ради України. Бюджетні консультації з асоціаціями органів місцевого самоврядування Міністерство фінансів не проводило.
10 грудня 2010 р.
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцик зустрівся з Головою парламентського Комітету з питань бюджету В.О. Барановим. З метою лобіювання інтересів місцевого самоврядування АМУ ініціювала бюджетний діалог з Верховною Радою.
13 грудня 2010 р.
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцик взяв участь у засіданні Комітету з питань бюджету, на якому розглядався проект Держбюджету, поданий Урядом. Асоціація висловила занепокоєння через неврахування інтересів місцевих бюджетів в урядовому проекті Бюджету на 2011 рік. Позиція АМУ прозвучала настільки переконливо, що вплинула на голосування членів Комітету. Хоча рішення рекомендувати проект бюджету до розгляду парламентом у першому читанні все ж було прийнято, але з перевагою лише в один голос. Варто зазначити, зазвичай нині голосування в Комітетах проходять одноголосно.
13 грудня 2010 р.
Бюджетні питання розглядалися на засіданні Ради Регіонів при Президентові України. АМУ представляв її Президент - Дніпропетровський міський голова І.І. Куліченко та члени Правління. У виступах були висловлені позиції АМУ щодо необхідності врахування інтересів місцевого самоврядування при формування Державного бюджету на 2011 рік.
14 грудня 2010 р.
Верховна Рада України прийняла у першому читанні проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Одночасно було прийнято Постанову «Про процедуру та особливості розгляду і прийняття проекту Закону України про Державний бюджет України на 2011 рік». Народні депутати вирішили розглянути проект Державного бюджету на 2011 рік за такою процедурою:
- представлення Міністром фінансів на пленарному засіданні Верховної Ради законопроекту та його розгляд у першому читанні - 14 грудня 2010 року;
- розгляд прийнятого за основу законопроекту народними депутатами, у комітетах, депутатських фракціях, формування пропозицій до законопроекту і подання їх парламентському Комітету з питань бюджету - не пізніше 19 грудня 2010 року;
- доопрацювання парламентським Комітетом з питань бюджету разом з уповноваженими представниками Уряду законопроекту з урахуванням пропозицій народних депутатів, комітетів, депутатських фракцій та подання його на розгляд парламенту у другому читанні - 22 грудня 2010 року;
- розгляд законопроекту (р. №7000), а також законопроекту (р. №7450) у другому читанні та прийняття їх в цілому - до 24 грудня 2010 року.
15 грудня 2010 р.
Відбулися консультації щодо показників місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин між Міністерством фінансів України та Асоціацією міст України. Мінфін запросив АМУ на консультації вже після прийняття проекту Держбюджету-2011 у першому читанні, хоча нормами Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» передбачено проведення консультацій з питань бюджету не пізніш як за сім днів до подання проекту закону про Державний бюджет на відповідний рік на розгляд Уряду.
В консультаціях взяли участь:
від Міністерства фінансів України - заступник Міністра фінансів України Кузькін Є.Ю., директор Департаменту місцевих бюджетів Карп Г.В., заступник директора Департаменту місцевих бюджетів Маркович Г.Б., директор Департаменту фінансів освіти, науки та культури Вашек Г.В., заступник директора Департаменту фінансів органів державного управління Ткачук О.Л., заступник директора Департаменту фінансів транспорту, зв’язку, будівництва та сфери послуг Палійчук М.Л., директор Департаменту фінансів охорони здоров’я та соціальних програм Діденко С.О., директора Департаменту доходів Зварич О.В.;
від Асоціації міст України - Черкаський міський голова, Віце-президент з питань бюджетної політики Одарич С.О., Бориспільський міський голова, Віце-президент АМУ з розвитку середніх міст Федорчук А.С., Український міський голова, Віце-президент АМУ з розвитку малих міст, селищ та сіл Козирєв П.Г., Віце-президент АМУ з виконавчої роботи Пітцик М.В., заступник Чернігівського міського голови – начальник фінансового управління міської ради Бистров В.Е., директор Департаменту бюджетної політики Черкаської міської ради Джуган Н.В., заступник Бориспільського міського голови Ковальова Л.О., консультант Центру правової допомоги Слобожан О.В.
Представники Мінфіну проінформували про проект Державного бюджету на 2011 рік, зокрема:
1. Підходи до формування розрахункових показників місцевих бюджетів та обсягів міжбюджетних трансфертів на 2011 рік ґрунтуються на пріоритетних напрямах структурних реформ, основними з яких є створення умов для сталого розвитку регіонів, забезпечення їх самодостатності та підвищення конкурентоспроможності;
2. Підвищено інвестиційну складову місцевих бюджетів та збільшено видатки державного бюджету на соціально-економічний розвиток регіонів;
3. Розрахункові показники місцевих бюджетів доопрацьовані з урахуванням положень Податкового кодексу України. При цьому, прогнозний показник доходів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, не збільшено.
Представники АМУ озвучили основні проблемні питання бюджетного забезпечення органів місцевого самоврядування, які потребують вирішення в Законі про Державний бюджет на 2011 рік, зокрема:
1. Дефіцит коштів для здійснення видатків на виконання делегованих повноважень;
2. Недостатній обсяг видатків на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян (20-30% від фактичних потреб);
3. Відсутній механізм фінансування з Державного бюджету у 2011 році видатків на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання вулиць і доріг у населених пунктах, що належать до комунальної власності;
4. Не передбачено 100% погашення кредиторської заборгованості за видатками, які фінансувалися за рахунок державних програм;
5. Не передбачено погашення різниці фактичної вартості теплової енергії, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, підприємствам, установам та організаціям, з вартістю, обчисленою за тарифами, затвердженими органами місцевого самоврядування;
6. Не передбачені кошти на фінансування Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст.
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцик наголосив, що розрахункові показники місцевих бюджетів не забезпечують повною мірою потребу в коштах на виконання делегованих державою повноважень (за розрахунками АМУ додаткова потреба складає близько 20 млрд. грн.).
Асоціація міст України запропонувала включити до протоколу консультацій такі положення:
Проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» потребує доопрацювання, зокрема в частині:
- збільшення загального обсягу дотації вирівнювання на 18,3 млрд. грн.;
- збільшення вдвічі обсягів субвенції місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв’язку та інших, передбачених законодавством пільг, а також компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян;
- фінансування заходів, передбачених на 2011 рік, Державною цільовою програмою підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки, яка затверджена Постановою Кабінету міністрів України від 29 листопада 2010 року, № 1090.
Міністерство фінансів України не погодилося включити ці пропозиції до протоколу консультацій. В результаті протокол не було підписано.
15 грудня 2010 р.
Після консультацій з Мінфіном представники АМУ взяли участь у засіданні парламентського Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, на якому розглядався проект Державного бюджету на 2011 рік. За підсумками голова Комітету О.О. Омельченко звернувся з листом до Голови Комітету з питань бюджету В.О. Баранова, зокрема він висловив «стурбованість зменшенням частки місцевих бюджетів у зведеному бюджеті держави та глибоке занепокоєння станом справ у сфері фінансового забезпечення делегованих повноважень, що може мати критичні наслідки для стабільності соціально-економічної ситуації на місцях, погіршення якості послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, зниження рівня життя людей». У додатку до листа надано пропозиції до проекту Держбюджету на 2011 рік, сформовані за участі Асоціації:
- збільшити загальний обсяг дотації вирівнювання на 18,3 млрд. грн., яка у проекті Державного бюджету України на 2011 рік передбачена менша, ніж поточного року і не враховує, зокрема, прогнозованих Урядом індексу інфляції (8,90%) та зростання фондів оплати праці (15,3%) (доведені показники не забезпечують потреби навіть у річних видатках на заробітну плату працівників бюджетних установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, йдеться в першу чергу про дитячі дошкільні заклади і середні школи, фельдшерсько-акушерські пункти, районні та міські поліклініки і лікарні, будинки культури і бібліотеки);
- збільшити вдвічі обсяги субвенції місцевим бюджетам на надання пільг, передбачених законодавством та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян, передбачені у додатках 3 та 7 до законопроекту;
- забезпечити фінансування з Державного бюджету України у 2011 році заходів Державної цільової програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2010 року №1090;
- передбачити у 2011 році кошти на програму фінансування підтримки статутної діяльності Всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» в сумі 3 млн. грн.
16 грудня 2010 р.
Оскільки на консультаціях з Мінфіном не вдалося досягти ефективного діалогу АМУ ініціювала Звернення від Національного конгресу місцевого самоврядування до Голови парламентського Комітету з питань бюджету В.О. Баранова, яке підписали керівники Асоціації міст України, Української Асоціації місцевих і регіональних влад та Всеукраїнської Асоціації сільських та селищних рад. У Зверненні члени Конгресу висловлюють стурбованість закладеним в проект бюджету на 2011 рік 20% дефіцитом ресурсів на фінансування делегованих повноважень, що складає 20 млрд. грн.
Всеукраїнські асоціації звернулися з проханням підтримати проведення консультацій для обговорення шляхів покриття дефіциту ресурсів на фінансування делегованих повноважень за участі голів Комітетів: з питань бюджету (та підкомітету місцевих бюджетів) В.О. Баранова; з питань державного будівництва та місцевого самоврядування О.О. Омельченка; будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики В.В. Рибака, а також віце-прем’єр-міністра України – Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В.Тихонова та Міністра фінансів України Ф.О. Ярошенка. На жаль, консультації не відбулися.
17 грудня 2010 р.
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцик взяв участь в засіданні робочої групи з підготовки проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» до другого читання, яке відбулося в парламентському Комітеті з питань бюджету. Серед учасників засідання були поширені аналітичні матеріали АМУ, які свідчили про звуження фінансової основи місцевих бюджетів.
22 грудня 2010 р.
Спілка секретарів місцевих рад Асоціації міст України прийняла Звернення до Президента України щодо бюджетного забезпечення територіальних громад на 2011 рік. У документі було висловлено прохання до Президента України негайно втрутитися в бюджетний процес з метою забезпечення інтересів місцевого самоврядування.
22 грудня 2010 р.
Віце-президент АМУ з виконавчої роботи М.В. Пітцик взяв участь в засіданні парламентського Комітету з питань бюджету, на якому розглядалися поправки до проекту Бюджету на 2011 рік. На жаль, пропозиції АМУ взагалі не розглядалися і не були враховані, оскільки згідно з Регламентом Комітету та Порядком розгляду проекту Бюджету право вносити пропозиції мають лише народні депутати. Пропозиції Комітету з питань державного будівництва та місцевого самоврядування також не розглядалися. Більшістю голосів (15 з 22) Комітет прийняв рішення рекомендувати Парламенту прийняти Закон про Державний бюджет України на 2011 рік.
24 грудня 2010 р.
Парламент прийняв Державний Бюджет на 2011 рік, в якому закладено 20% дефіцит ресурсів на делеговані повноваження, що складає 20 млрд. грн.
Слід звернути увагу, що в Державному бюджеті не враховано навіть пропозиції профільних Міністерств щодо фінансування програм, які стосуються розвитку сфери ЖКГ та місцевого самоврядування. Зокрема, Міністерство з питань житлово-комунального господарства України повідомило Асоціацію (лист від 23 грудня 2010 р.), що подавало до Міністерства фінансів України бюджетний запит на фінансування у 2011 році восьми програм. Натомість, Держбюджетом на 2011 рік передбачено видатки лише на дві з них.
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України подало Міністерству фінансів пропозиції щодо фінансування у 2011 році заходів Програми підтримки соціально-економічного розвитку малих міст на 2011-2015 рр. (про це йдеться в листі Мінрегіонбуду від 24 грудня 2010 р.) Але в Держбюджеті на 2011 рік видатків на фінансування цієї Програми не передбачено.
Увага! Усі листи, що згадуються у цьому інформаційному повідомленні розміщено в доданих файлах.
За висновками експертів АМУ, в Державному бюджеті на 2011 рік закладено дефіцит ресурсів на делеговані повноваження у розмірі 20%, тобто близько 20 млрд. грн. Занепокоєння Асоціації викликає те, що доведені органам місцевого самоврядування показники не забезпечують навіть потреби у видатках на заробітну плату працівників бюджетних установ, які фінансуються з місцевих бюджетів. У порівнянні з 2010 роком найбільш критичний стан недофінансування видатків з місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень очікується у сферах освіти, охорони здоров’я, культури і мистецтва, фізичної культури і спорту - близько 18,3 млрд. грн. В той же час галузеві видатки з Державного бюджету мають покривати не лише фінансування оплати праці, проте не роблять навіть цього.
Асоціація міст України висловлює глибоке занепокоєння неналежним фінансовим забезпеченням делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування в Державному бюджет на 2011 рік. АМУ вважає, що такий стан спричинить критичні наслідки для стабільності соціально-економічної ситуації в українських містах, селищах, селах, призведе до погіршення якості послуг, що надають органи місцевого самоврядування, та зниження рівня життя населення.
Висновок
Для подальшого відстоювання інтересів місцевого самоврядування міським, селищним та сільським радам, членам АМУ, а також регіональним відділенням Асоціації, доцільно ініціювати Звернення до вищого керівництва України щодо необхідності перегляду Державного бюджету за результатами першого кварталу для забезпечення врахування потреб територіальних громад.

четвер, 13 січня 2011 р.

Спільна сесія депутатів Тернопільської міської та обласної рад біля пам’ятника Степанові Бандері

14 січня 2011 року о 12 год. з ініціативи міського голови Тернополя Сергія Надала та голови Тернопільської обласної ради Олексія Кайди біля пам’ятника Степанові Бандері відбудеться спільна позачергова сесія депутатів Тернопільської міської та обласної рад.
Депутати висловлять своє ставлення щодо скасування Президентського указу "Про присвоєння С.Бандері звання Герой України".

вівторок, 4 січня 2011 р.

Проект «Впровадження моделі функціонування ефективного ОСББ» завершив свою роботу в м.Кременці Тернопільської області

В 2010 році в м.Кременці Тернопільським регіональним відділенням Асоціації міст України та Кременецькою міською радою був реалізований проект «Впровадження моделі функціонування ефективного ОСББ». Проект здійснювався за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження». У м.Кременці процес створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) тільки розпочався, і ОСББ набувають перший досвід діяльності. Для новостворених ОСББ починається найважливіший і найскладніший етап - перехід до самостійного управління багатоквартирним житловим будинком. Його критичними питаннями є: прийняття житлового комплексу на баланс ОСББ, складання першого фінансового плану ОСББ, організація управління майном ОСББ. Від того, наскільки ефективно вони зможуть пройти цей етап, залежить не лише подальше функціонування цих ОСББ, але і перспективи реформування сфери утримання та експлуатації житлового фонду у м.Кременці в цілому. Адже їхній приклад стане позитивним чи негативним сигналом для мешканців інших багатоквартирних будинків міста.
Тому головним завданням проекту «Впровадження моделі функціонування ефективного ОСББ» було надання допомоги новоствореним об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків успішно пройти початковий етап становлення – найважливіший етап переходу до самостійного управління багатоквартирним житловим будинком. В цілому проект спрямований на підтримку процесів реформування сфери утримання та експлуатації житлового фонду у м.Кременці.
В рамках проекту було проведено навчання членів правління ОСББ та ініціативних груп мешканців багатоквартирних будинків з організації діяльності ОСББ. Основні теми навчальної програми: менеджмент об’єднання співвласників житла; діяльність ОСББ щодо утримання та використання майна; фінансування діяльності ОСББ.
На другому етапі проекту членам правління ОСББ та ініціативним групам надавалась консультативна допомога в питаннях організації роботи ОСББ та прийняття житлового комплексу на баланс ОСББ. Для ознайомлення з досвідом діяльності ОСББ в інших містах була організована поїздка навчальної групи в м.Бережани
Стимулювання процесів розвитку об’єднань громадян - власників житла вимагає застосування заохочувальних заходів зі сторони міської влади. З цією метою, в рамках проекту, був розроблений проект «Програми муніципальної підтримки переходу багатоквартирних будинків до самостійного управління». Прийняття Програми стане предметною конкретизацією стратегічного плану економічного розвитку м.Кременець в питанні реформування житлово-комунального господарства міста. Підготовка і прийняття Програми мала публічний і прозорий характер. Організація роботи над проектом Програми була зроблена у відповідності до процедури прийняття регуляторних актів, який передбачає застосування процедур громадського обговорення проекту НПА.